Egyesületünk

Egyesületünk neve egy Galga menti találós meséből származik, mely így szól:

„Kerek Isten fája,
Szép tizenkét ága,
Szép tizenkét ágán ötvenkét virága,
Ötvenkét virágán három aranyalma,
Aki kitalálja,
Hulljon áldás arra”

A régiségben az ember a természet részeként, azzal összhangban élt, mint a teremtett világ része.. Az évkörön belüli változások kihatottak mindennapjaira, ehhez alakította szokásrendszerét.

A régiek élete rendezett volt. Ősi világképünket ma szerves műveltségnek is nevezzük, mert az életből és teremtés rendjéből fakadt. Az emberiség mára kiszakadt ebből a rendből, az „információ” áradat és a szerzés került a tudás, a bölcsesség helyébe. Sokak számára jelenthet gyógyírt, ha visszatalálnak az ősi értékekhez. Dédszüleinknek még az életük volt, nagyszüleink még kaphattak belőle, szüleinktől elvették, a mai szülő nemzedéknek már csak kis, szerencsés hányada csippenthetett el egy- egy morzsát a magyar népi műveltségből. Nekünk, szülőknek adatott a feladat, hogy visszataláljunk a magyarság keresztény gyökereihez, és gyermekeinkből ne fogyasztókat, hanem embereket neveljünk. Romantikus ábrándozásnak tűnhet mindez, de a hagyományok felelevenítése, éltetése a mai családokban is lehetséges. Szeretnénk, hogy az esztendő körének jeles napjait méltóképpen megélje és megünnepelje a család és a város közössége. Ehhez szervezünk felnőtteknek és gyermekeknek szóló rendezvényeket, kiállításokat és előadásokat hiteles előadók és kutatók meghívásával. Szeretnénk, ha minél többen ismernénk meg ősi gyökereinket, múltunkat, amelyet az elmúlt századok rendszerei és divatos ideológiái a saját szájízűknek megfelelően alakítottak, torzítottak és sok helyen meghamisítottak.

Az Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület feladatának tekinti, hogy a fenti találós kérdésre minél több felnőtt és gyermek választ adhasson, azaz három nagy ünnepünk a karácsony, a húsvét és a pünkösd  ismét visszakapja méltó rangját.

 

Alapítványunk

2013 szeptemberében kezdte el működését Biatorbágyon a Magyar Műhely ÁMK Czuczor Gergely Tagiskola. Egyesületünk egyik kezdeményezője és egyben támogatója az iskolának. Létrehoztuk az Aranyalma-Kerek Világ Alapítványt, amely az iskola szülői alapítványként működik. 

 

SZÁMLASZÁM:  58300196 - 12100231